Дене шынықтыру» білім беру саласындағы оқыту нәтижелері

а) Бастауыш білім беру деңгейінде білім алушы:

- адам ағзасының қызмет етуінің негізгі қағидаларын; салауатты өмір салты қағидаларын (жеке бас және қоғамдық гигиенасын; дұрыс тамақтануды; шынығу мен қозғалыстың оңтайлы тәртібінің қажеттігін, ішімдіктің, темекі шегудің, есірткінің зиянын) білуі;

- қозғалмалы ойындардың мазмұны мен ережелерін біліп,ойын барысындажағдаятқа сәйкес шешім қабылдай алуы;

- дене шынықтыру, шынығу тәсілдері, дене бітімінің бұзылуының алдын алу, өзін-өзі бақылау және өзін-өзі реттеу білімдерінің негізі туралы түсінігінің болуы;

-жалпы дене тәрбиесін дененің шынығуының м Дене шынықтыру» білім беру саласындағы оқыту нәтижелеріөлшерлік талаптарына сәйкес (жасына сәйкес дене дайындығының тестін орындау) іске асыра алуы;

- күн тәртібін сақтай отырып, өмірдің денсаулық сақтау шарттарын ұйымдастыруды меңгеруі;

- дене тәрбиесі жаттығуларын өз бетінше жасаудың білік пен дағдыларын меңгеруі;

- дене шынықтыру сабағын жүргізуде ұйымдастырушылық қабілеттерінің (өз бетінше ертеңгілік жаттығу жасай білуі, дене шынықтыру сабақтарында жаттығулар жүргізе алуы) болуыкерек.

ә) Негізгі ортабілім беру деңгейінде білім алушы:

- денсаулықты сақтау мен оны нығайтудың құралдарын, нысандарын және әдістерін білуі;

- түрлі мақсат Дене шынықтыру» білім беру саласындағы оқыту нәтижелеріқа бағытталған дене жаттығуларының дара сабақтар жүйесін жоспарлаудың ережелері мен тәсілдерін білуі;

- еңбек пен демалыс тәртібінің, дұрыс тамақтанудың, қозғалыс белсенділігінің, жұмысқа қабілеттелігі мен денсаулығын сақтау мен дамытудағы, аурудың және зиянды әдеттердің алдын алудағы рөлін білуі және түсінуі;

- денсаулық сақтауға бағытталған жаттығулардың бір қатарын таңдай алуы;

- әр алуан тәсілдерді пайдаланып, табиғи және жасанды кедергілерден өте алуы;

- дәрігерге дейінгі алғашқы медициналық көмек көрсете білуі;

- қорғаныс, өзін Дене шынықтыру» білім беру саласындағы оқыту нәтижелері-өзі қорғау, сақтану және өзін-өзі сақтау тәсілдерін жүзеге асыра білуі;

- базалық спорт түрлерінде жалпы және арнайы дене дайындығын үнемі жетілдіруге деген оң ынтасын қалыптастыра білуі;

- дене дайындығының оңтайлы деңгейіне ие болуы;

- дене шынығуының сапасын дамытуы, жалпы дене және спорттық дайындық жаттығу сабақтарын өз бетінше ұйымдастыруы және жүргізудің білімдері мен әдістерін, релаксация мен өз-өзіне массаж жасаудың қарапайым тәсілдерін меңгеруі;

- дене шынықтыру сабақтары барысында өзіндік бақылау және өзін-өзі басқарудың негізгі тәсілдерін меңгеруі керек Дене шынықтыру» білім беру саласындағы оқыту нәтижелері.

б) Жалпы ортабілім беру деңгейінде білім алушы:

- күн тәртібін жобалай алуы, соның ішінде еңбек ету ұзақтығын, демалысын, қозғалыс белсенділігінің ұзақтығын және тамақтану тәртібін;-денсаулықты нығайтудағы, кәсіптік аурулардың алдын алудағы және өмірді ұзартудағы дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің ықпалдарын, белгілі бір бұлшық ет топтарын және ағза қызметтерін дамытуға бағытталған дене шынықтыру жаттығуларының негізгі түрлерін білуі;

-еңбек нарығында дені сау адамдардың сұранысқа ие екендігін түсінуі Дене шынықтыру» білім беру саласындағы оқыту нәтижелері;

- рухани жетілуіне және дене бітімін жетілдіруге ұмтылуы;

- кешенді дене шынықтыру жаттығуларын, спорттық-сауықтыру жүйелерін, жалпы қолданбалы дене жаттығуларын; сайыс жаттығуларын және таңдаулы спорт түрінің техникалық – тактикалық әрекеттерін; дене шынықтырумен айналысудың қауіпсіздік талаптарын; жеке басының дене дамуы мен дене дайындығын бақылау мен бағалау әдістерін, алғашқы әскери дайындық жаттығуларын білуі және қолдануы;

- дене шынықтырумен айналысуды өзіндік жоспарлауы және орындауы;

-таңдалған спорт түрінде әділ төрелік ете білуі;

- өзіндік реттеу, релаксация және өзіне өзі массаж жасау Дене шынықтыру» білім беру саласындағы оқыту нәтижелері тәсілдерін меңгеруі;

- дене шынықтыру дайындығының оңтайлы деңгейін меңгеруі;

- саптық дайындықтың негізін меңгеруі;

- жергілікті жерде бағдар жасау, картаны оқу және азимут бойынша жүре алуы;

- топография туралы түсінігінің болуы;

- сақтаудың, өз-өзін қорғаудың, сақтанудың және өзін-өзі сақтандырудың, дәрігерге дейінгі алғашқы медициналық көмек көрсетудің тәсілдерін білуі екрек.


documentaeqqmvh.html
documentaeqqufp.html
documentaeqrbpx.html
documentaeqrjaf.html
documentaeqrqkn.html
Документ Дене шынықтыру» білім беру саласындағы оқыту нәтижелері